DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Chmelnice – Keramika 2 (6 - 15 let)

Kurz je určen pro ty žáky, kteří mají základní zkušenosti v práci s keramickou hlínou. Účastníci jsou vedeni k používání náročnějších modelovacích technik. Volí si vlastní téma, mohou ho konzultovat se zkušeným lektorem. K modelování nabízíme několik druhů hlín i širokou škálu glazur a engob.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ST 15:30-17:00


Adresa a kontakt

ZŠ Chmelnice, Praha 3
Martin Šíp, sip@ddmpraha.cz, 702 820 008

Lektoři

Podobné

Výtvarný ateliér (pá 2)
Miniscéna - divadlo a vše kolem něj
Výtvarný ateliér - mládež 2
Výtvarný ateliér 2
Tanec hrou - mladší školáci
ZŠ Chmelnice – Keramika 3
Keramika pro předškoláky (čt 16.00)
Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 1
Najdi v sobě umělce aneb 40x A3 (výtvarný kroužek)
ZŠ Chmelnice – Keramika 4