DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Chmelnice – Keramika 3 (6 - 15 let)

Kurz je určen pro mladší školní děti, které baví práce s keramickou hlínou a dalšími materiály (papír, textil, přírodniny). V těchto kurzech keramiky se naučí základním znalostem a řemeslným dovednostem při tvarování hlíny, jejím dekorování, vytváření různých kachlů, plastik a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
ČT 13:45-15:15


Adresa a kontakt

ZŠ Chmelnice, Praha 3
Martin Šíp, sip@ddmpraha.cz, 702 820 008

Lektoři

Procházková Eva

Podobné

Výtvarný ateliér - mládež 2
Tanec hrou (5–6 let)
Miniscéna – divadlo a vše kolem něj
Výtvarný ateliér 2
Ateliér textilní tvorby I
ZŠ Chvaly – Keramika 2
ZŠ Chmelnice – Keramika 2
ZŠ LN – Keramika / od 4. třídy / čt
ZŠ Chmelnice – Keramika 4
ZŠ Chmelnice – Keramika 1