DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Chmelnice – Florbal 2.–3. třída / st (8 - 9 let)

Florbal je oblíbený dynamicky se rozvíjející kolektivní halový sport. Kurzy se zaměřují na nácvik, zdokonalování a rozvíjení individuálních i kolektivních florbalových dovedností, pochopení pravidel a taktiky hry. Účastníci aktivně procvičují a rozvíjejí smyslové vnímání, pozornost, soustředění, pohybové a koordinační schopnosti. V průběhu tréninků či soutěží je vždy podporován smysl pro fair play. 16 lekcí na pololetí.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1600 Kč
Cena za pol.: 900 / 900 Kč
ST 14:00-15:00


Adresa a kontakt

ZŠ Chmelnice, Praha 3
Martin Šíp, sip@ddmpraha.cz, 702 820 008

Lektoři

Jaroš Petr

Podobné

Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka
Bruslení 1 / začátečníci
Lezení a lanové aktivity 1
ZŠ Chvaly – Šachy/pokročilí
Tanec hrou (3–4 roky)
Kytara – mírně pokročilí (Iveta) – úterý 14.30
Atletika – mladší žactvo
Atletika – přípravka žlutá
ZŠ Chvaly – Florbal/nejmladší
Atletika – přípravka duhová