DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Chmelnice – Basketbal (8 - 14 let)

Tento kontaktní sport podporuje nejen sportovního ducha dětí, smysl pro pravidla, ale i rozvíjí schopnosti pro týmovou hru a práci ve skupině. Důležitá je hlavně radost ze hry. Kroužek je určen pro děti prvního i druhého stupně.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 1600 Kč
Cena za pol.: 900 / 900 Kč
ST 15:15-16:15


Adresa a kontakt

ZŠ Chmelnice, Praha 3
Martin Šíp, sip@ddmpraha.cz, 702 820 008

Lektoři

Podobné

ZŠ Chvaly – Aikido/sebeobrana
Atletika
Vodácko-turistický oddíl - Tygři
Atletika – přípravka žlutá
ZŠ Chvaly – Florbal/mladší
Miniscéna - divadlo a vše kolem něj
Atletika – žactvo
Bruslení 2 / mírně pokročilí
Vodácko-turistický oddíl - Mokro
ZŠ Chvaly – Badminton