DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Chmelnice – Sálová kopaná (8 - 10 let)

Sálová kopaná patří k nejoblíbenějším sportům na naší základní škole. Jde o jednoduchý sport, kterému se věnují snad všichni kluci. V tomto kroužku si nejen zahrajete se svými kamarády, ale i rozvinete své vytrvalostní, silové a koordinační schopnosti. Věnujeme se nácviku domluvených signálů týmu v různých herních situacích. Smyslem kroužku je pohybové vyžití dětí. Kroužek povede pan učitel Robert Jakim, který má dlouhodobé pedagogické zkušenosti v rámci vyučovacích i mimovyučovacích aktivit.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1600 Kč
Cena za pol.: 900 / 900 Kč
ST 16:15-17:15


Adresa a kontakt

ZŠ Chmelnice, Praha 3
Martin Šíp, sip@ddmpraha.cz, 702 820 008

Lektoři

Jakim Robert

Podobné

Oddíl Pulci
ZŠ Chmelnice – Florbal 1. třída
Atletika – přípravka červená
ZŠ Chvaly – Míčové hry/mladší
Skateboarding - jaro / 2
Bruslení 3 / mírně pokročilí
Bruslení 5 / mírně pokročilí
Atletika
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka
Aikido