DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Chmelnice – Sportovní hry (6 - 7 let)

Kroužek sportovních her pro děti z 1. a 2. tříd nabízí možnost naučit účastníky základním pohybovým hrám s míčem i bez něj, rozvíjí koordinační a pohybové schopnosti dětí, ale hlavně se snaží v dětech vypěstovat základní pohybové návyky a vybudovat dobrý vztah k pohybu, sportu. Základním kamenem je fair play.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2500 Kč
Cena za pol.: 1350 / 1350 Kč
ST 13:45-15:15


Adresa a kontakt

ZŠ Chmelnice, Praha 3
Martin Šíp, sip@ddmpraha.cz, 702 820 008

Lektoři

Martin Marek

Podobné

ZŠ LN – Míčové hry / mladší
ZŠ Chmelnice – Stolní tenis
ZŠ Chvaly – Aikido/sebeobrana
ZŠ LN – Míčové hry / starší
Vodácko-turistický oddíl - Tygři
Převádění ze škol 
ZŠ Chvaly – Florbal/mladší
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka
ZŠ Chmelnice – Florbal 2.–3. třída / po
Jóga pro děti