DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

PaVěda 1 – Stanice přírodovědců (4 - 7 let)

PaVěda (Parádní věda) má za cíl rozšířit teoretické vědomosti a praktické zkušenosti spojené s přírodními vědami (biologie, fyzika, chemie) a základními technickými obory. Malí vědci se zde seznámí s používáním laboratorní techniky a osvojí si základní technologické postupy při práci v laboratoři. Naučí se dodržovat základní bezpečnostní postupy k ochraně zdraví svého i zdraví ostatních členů vědeckého týmu. Seznámí se se zákonitostmi v přírodovědných oborech biologie a chemie a vše si hned v praxi vyzkouší.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2450 Kč
Cena za pol.: 1400 / 1400 Kč
ČT 15:00-15:55


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
U Psa a kočky

Lektoři

Hakenová Kristina

Podobné

Africké djembe - děti
Prostorová výtvarná tvorba
Opona - dětský divadelní kroužek
Parádní věda 1 středa
Parádní věda 1 pondělí
Keramika pro předškoláky (čt 16.00)
PaVěda 2 - Stanice techniků
Keramika (čt 14.30)
Kašpárek – dětský divadelní kroužek
Zahradnický kroužek pro mladší