DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Chemie Z1a (12 - 18 let)

Základy obecné chemie, praktické provedení sedimentace, filtrace, centrifugace, krystalizace, destilace, sublimace a extrakce. Základní typy reakcí, praktické ověření závislosti rychlosti reakce na podmínkách, koncentrace roztoků a jejich příprava, kyseliny, zásady, soli, názvosloví (hydridy, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli, anionty, kationty), základy výpočtů, vyčíslování acidobazických a redoxních rovnic.

Termín konání bude stanoven dle časových možností zájemců.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3050 Kč
Cena za pol.: 1750 / 1750 Kč
ÚT 15:00-16:30


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Chemie
marie.roubickova@ddmpraha.cz

Lektoři

Procházka Zdenko
Procházka Zdenko

Podobné

Kytara – mírně pokročilí (Iveta) – úterý 14.30
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka
Chemie P2b Ledvinka
Chemie Z1b
Chemie P1a Milner
Chemie P2a
Biologie pro SŠ
Tančírna pro dospělé (od 16 let)