DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Chemie Z2 (12 - 18 let)

Základy anorganické chemie, vodík, kyslík, nekovy, kovy, přechodné kovy. Příprava, výroba, vlastnosti, nejdůležitější sloučeniny. Praktické provedení některých příprav látek a jejich vlastností.

Termín konání bude stanoven dle časových možností zájemců.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3050 Kč
Cena za pol.: 1750 / 1750 Kč
PO 15:00-16:30


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Chemie

Lektoři

Procházka Zdenko
Procházka Zdenko

Podobné

Chemie Z1a
Biologie pro SŠ
Chemie P1a Milner
Chemie Z1b
Tančírna pro dospělé (od 16 let)
Chemie P1a Zubová
Chemie P2a
Chemie P2b Ledvinka
Kytara – mírně pokročilí (Iveta) – úterý 14.30
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka