DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Chemie P1a Milner (15 - 20 let)

Kvalitativní analytická chemie anorganických látek (kationty, anionty), kvantitativní analytická chemie anorganických látek, gravimetrie, volumetrie (alkalimetrie, acidimetrie, manganometrie, jodometrie, argentometrie, chelatometrie - vždy přímá a zpětná titrace), základy kvalitativní organické analýzy, vybrané metody instrumentální analýzy.

Termín konání bude stanoven dle časových možností zájemců.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4250 Kč
Cena za pol.: 2550 / 2550 Kč
ÚT 17:00-19:15


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Chemie
marie.roubickova@ddmpraha.cz

Lektoři

Procházka Zdenko
Procházka Zdenko

Podobné

Chemie P2b Ledvinka
Chemie Z1a
Chemie Z1b
Biologie pro SŠ
Tančírna pro dospělé (od 16 let)
Chemie P2a
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka
Kytara – mírně pokročilí (Iveta) – úterý 14.30