DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Chemie P2a (15 - 20 let)

Praktické přípravy organických látek základními metodami (např. přípravy halogenderivátů: elektrofilní substituce, nukleofilní substituce chlorderivátů, bromderivátů a jodderivátů, adice, výměna halogenu, méně časté přípravy, reakce s halogenderiváty: Wurtz, Wurtz-Fittig, Friedel-Crafts, dehydrohalogenace, Williamson, Grignardovo činidlo a jeho reakce na primární, sekundární, terciární alkoholy a na karboxylové kyseliny).

Termín konání bude stanoven dle časových možností zájemců.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4250 Kč
Cena za pol.: 2550 / 2550 Kč
PO 17:30-19:45


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Chemie
marie.roubickova@ddmpraha.cz

Lektoři

Procházka Zdenko
Procházka Zdenko

Podobné

Chemie Z1a
Biologie pro SŠ
Tančírna pro dospělé (od 16 let)
Chemie Z1b
Kytara – mírně pokročilí (Iveta) – úterý 14.30
Chemie P2b Ledvinka
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka
Chemie P1a Milner