DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Chemie P2b Ledvinka (15 - 20 let)

Praktické přípravy organických látek základními metodami (např. přípravy halogenderivátů: elektrofilní substituce, nukleofilní substituce chlorderivátů, bromderivátů a jodderivátů, adice, výměna halogenu, méně časté přípravy, reakce s halogenderiváty: Wurtz, Wurtz-Fittig, Friedel-Crafts, dehydrohalogenace, Williamson, Grignardovo činidlo a jeho reakce na primární, sekundární, terciární alkoholy a na karboxylové kyseliny).

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4250 Kč
Cena za pol.: 2550 / 2550 Kč
ST 17:00-19:15


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Chemie
marie.roubickova@ddmpraha.cz

Lektoři

Procházka Zdenko
Procházka Zdenko

Podobné

Tančírna pro dospělé (od 16 let)
Chemie P2a
Biologie pro SŠ
Chemie Z1b
Chemie P1a Milner
Kytara – mírně pokročilí (Iveta) – úterý 14.30
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka
Chemie Z1a