DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Chemie P2b Ledvinka (15 - 20 let)

Praktické přípravy organických látek základními metodami (např. přípravy halogenderivátů: elektrofilní substituce, nukleofilní substituce chlorderivátů, bromderivátů a jodderivátů, adice, výměna halogenu, méně časté přípravy, reakce s halogenderiváty: Wurtz, Wurtz-Fittig, Friedel-Crafts, dehydrohalogenace, Williamson, Grignardovo činidlo a jeho reakce na primární, sekundární, terciární alkoholy a na karboxylové kyseliny).

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4250 Kč
Cena za pol.: 2550 / 2550 Kč
ST 17:00-19:15


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Chemie

Lektoři

Procházka Zdenko
Procházka Zdenko

Podobné

Chemie Z1b
Chemie Z2
Chemie P2a
Biologie pro SŠ
Tančírna pro dospělé (od 16 let)
Chemie P1a Zubová
Chemie P1a Milner
Chemie Z1a
Kytara – mírně pokročilí (Iveta) – úterý 14.30
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka