DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Chovatelství pro nejmladší 2 (5 - 7 let)

Povídání o chovu drobných savců, exotických ptáků, poníků, koz, prasat, klokanů, hadů, hmyzu ad. Seznámení s přírodou formou her a soutěží. Výtvarná a kreativní činnost, kontakt se zvířaty, manuální práce při péči o zvířata. Kroužek pro předškolní a školní děti.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3050 Kč
Cena za pol.: 1750 / 1750 Kč
ÚT 13:30-14:55


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
U Netopýra

Lektoři

Doktorová Kamila

Podobné

Převod - Klub 3a / středa / 13-14 h
Keramika - mladší děti 1
Bruslení 1 / začátečníci
Bruslení 5 / mírně pokročilí
Muzikál
Klavír - děti - Doubková
Kytara – mírně pokročilí (Iveta) – úterý 14.30
Převod – Klub 1a / pondělí / 13–14 h
Parádní věda 1 středa
Převod - Klub 4a / čtvrtek / 13-14 h