DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Chovatelství pro nejmladší 2 (5 - 7 let)

Povídání o chovu drobných savců, exotických ptáků, poníků, koz, prasat, klokanů, hadů, hmyzu ad. Seznámení s přírodou formou her a soutěží. Výtvarná a kreativní činnost, kontakt se zvířaty, manuální práce při péči o zvířata. Kroužek pro předškolní a školní děti.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3050 Kč
Cena za pol.: 1750 / 1750 Kč
ÚT 13:30-14:55


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
U Netopýra
marie.roubickova@ddmpraha.cz

Lektoři

Doktorová Kamila

Podobné

Převod - Klub 4a / čtvrtek / 13-14 h
Kytara - individuální lekce - Honza
Zahradnický kroužek pro mladší
Převod - Klub 4b / čtvrtek / 15-16 h
Převod – Klub 1a / pondělí / 13–14 h
Parádní věda 1 středa
Kytara - děti - Rohlíčková
LEGO Mechanika (st 17.00)
Převod – Klub 1b / pondělí / 15–16 h
LEGOmechanika / pokročilí