DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Chovatelství pro nejmladší 3 (5 - 8 let)

Povídání o chovu drobných savců, exotických ptáků, poníků, koz, prasat, klokanů, hadů, hmyzu ad. Seznámení s přírodou formou her a soutěží. Výtvarná a kreativní činnost, kontakt se zvířaty, manuální práce při péči o zvířata. Kroužek pro předškolní a školní děti.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3050 Kč
Cena za pol.: 1750 / 1750 Kč
ČT 13:30-14:55


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
U Netopýra
marie.roubickova@ddmpraha.cz

Lektoři

Roubíčková Marie

Podobné

Keramika pro předškoláky a prvňáčky
Chovatelství pro nejmladší 2
Klavír – MIREK – ZŠ Podbělohorská
Keramika (po 16.00)
Chovatelství pro nejmladší 1
Parádní věda 1 – Stanice přírodovědců
Špendlík – šití a tvoření
Kašpárek – dětský divadelní kroužek
Africké djembe - děti
Parádní věda 2 – Stanice techniků