DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Výtvarný ateliér 1 (6 - 12 let)

Výtvarný ateliér je určen pro všechny děti, které mají zájem o výtvarný projev a výtvarné umění. Děti se zde naučí různé výtvarné techniky jako je kresba, malba, prostorová tvorba a grafika. Inspirací jsou pro nás dějiny výtvarné kultury i současné umění. Snažíme se dětem přiblížit i experimentální a netradiční tvorbu, která se odlišuje od zažitých a konvenčních přístupů. Naším cílem je podpořit pozitivní zážitek z tvorby, smyslovou fixaci nových dovedností a rozvoj zájmu o umění.
Důraz je kladen na vytvoření přátelského kolektivu s příjemnou tvůrčí atmosférou. V našem Výtvarném ateliéru mohou děti smysluplně trávit volný čas a nerušeně se ponořit do světa své fantazie.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
PO 14:30-15:45


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)
MgA. Veronika Rosová, spektrumvytvarka@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Horáková Šárka
Rosová Veronika

Podobné

ZŠ Chmelnice – Keramika 2
Výtvarný ateliér - mládež 2
Výtvarný ateliér 2
Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 2
Ateliér textilní tvorby I
Keramika pro předškoláky a prvňáčky
ZŠ Chmelnice – Kreativní dílna 2
Výtvarný ateliér (pá 1)
Ateliér textilní tvorby II
ZŠ Chvaly – Keramika 2