DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Výtvarný ateliér - mládež 1 (12 - 18 let)

Kurz je zaměřen na osvojení si základů kresby, malby a grafiky. Účastníci se seznámí s klasickými tématy, jako je např. figurální kresba (portrét a figura) nebo kresba zátiší (perspektiva, kompozice, stínování). V malbě se zaměří na teorii barev (míchání a nanášení barev) a vyzkoušíme si různé malířské techniky (akvarel, pastel, akryl). Věnovat se budeme i volným tématům a experimentální kresbě a malbě. Hodiny probíhají v menším přátelském kolektivu, ve kterých je dostatek prostoru věnovat se studentům individuálně.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2200 Kč
Cena za pol.: 1200 / 1200 Kč
PO 16:00-17:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)
MgA. Veronika Rosová, spektrumvytvarka@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Horáková Šárka

Podobné

Převádění ze škol 
Tanec hrou (5–6 let)
Klavír – MIREK – ZŠ Podbělohorská
Keramika pro předškoláky a prvňáčky
Zobcová flétna - RADKA
Klavír - MAREK
Opona – dětský divadelní kroužek
Africké djembe - děti