DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Výtvarný ateliér - mládež 2 (12 - 18 let)

Výtvarný ateliér je určen pro všechny děti, které mají zájem o výtvarný projev a výtvarné umění. Děti se zde naučí různé výtvarné techniky jako je kresba, malba, prostorová tvorba a grafika. Inspirací jsou pro nás dějiny výtvarné kultury i současné umění. Snažíme se dětem přiblížit i experimentální a netradiční tvorbu, která se odlišuje od zažitých a konvenčních přístupů. Naším cílem je podpořit pozitivní zážitek z tvorby, smyslovou fixaci nových dovedností a rozvoj zájmu o umění.
Důraz je kladen na vytvoření přátelského kolektivu s příjemnou tvůrčí atmosférou. V našem Výtvarném ateliéru mohou děti smysluplně trávit volný čas a nerušeně se ponořit do světa své fantazie.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2200 Kč
Cena za pol.: 1200 / 1200 Kč
ÚT 15:45-17:45


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)
MgA. Veronika Rosová, spektrumvytvarka@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Rosová Veronika

Podobné

Výtvarně-řemeslná dílna ST II
Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 1
ZŠ Chvaly – Keramika 2
ZŠ Chvaly – Výtvarník I
Tanec hrou - mladší školáci
ZŠ Chmelnice – Kreativní dílna 2
Keramika pro předškoláky a prvňáčky
Výtvarný ateliér (pá 2)
ZŠ LN – Tvorba bižuterie
ZŠ Chmelnice – Keramika 3