DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Pastelka 2 (4 - 6 let)

Pastelka je výtvarný kroužek pro předškolní děti zaměřený na spontánní výtvarný projev. Hlavním úkolem je podněcování dětské formy tvořivosti.
Dětem je možné zvlášť zajistit převod s vybraných mateřských školek z Karlína.
Důležitější než výsledek je pozitivní zážitek z průběhu tvoření. Děti poznají výtvarný projev jako možnost sebevyjadřování a seznámí se s jiným způsobem vedení, než jaký znají od rodičů nebo jiných autorit. Získají také důležitou dovednost potřebnou pro úspěšný vstup do školy - správně uchopení tužky (rozvoj grafomotoriky). Cílem je také podpora představivosti, fantazie a výtvarného myšlení.
Dětem je možné zvlášť zajistit převod s vybraných mateřských školek z Karlína.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
ČT 14:00-15:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)
MgA. Veronika Rosová, spektrumvytvarka@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Rosová Veronika

Podobné

Výtvarný ateliér (pá 1)
Výtvarný ateliér (út 1)
Modelářská přípravka (út)
Klavír - MAREK
Pastelka 1
Opona – dětský divadelní kroužek
Kašpárek – dětský divadelní kroužek
Klavír – MIREK – ZŠ Podbělohorská
Keramika - mladší děti 1
Africké djembe - děti