DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Filmová a multimediální tvorba 1 (9 - 12 let)

Filmová a multimediální tvorba je zaměřená především na autorskou tvorbu pomocí pohyblivého obrazu. V rámci výuky se zaměřujeme na základy animace, fotografie, filmu a práci na počítači. V průběhu roku pracujeme s vyjádřením vlastního fantazijního příběhu a následným počítačovým zpracováním.

Pozn.: Přednost v přihlášení mají děti, které už chodily minulý rok.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
ČT 15:00-16:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
PC (přízemí)
Barbora Hrnečková, spektrumdivadlo@ddmpraha.cz, 222 333 818

Lektoři

Kronďáková Gabriela

Podobné

LEGOmechanika / začátečníci
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka
LEGOrobotika 3
LEGOrobotika 2
Audiovizuální tvorba a základy filmu
Kytara - individuální lekce - Honza
Kytara – mírně pokročilí (Iveta) – úterý 14.30
Miniscéna - divadlo a vše kolem něj
Filmová a multimediální tvorba 2
3D tisk