DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Balet 1 (6 - 8 let)

V hodinách baletu se děti naučí správnému držení těla, orientaci v prostoru, základní taneční a baletní prvky. Naučí se pracovat s hudbou a vybudují si taneční paměť, která je pro tanec velice důležitá. Zkusí si některé herecké etudy a naučí se pár klasických variací z baletu. Základy baletu dětem pomohou, aby se naučily pracovat se svým tělem, a každý další sport se jim tak bude zdát o něco snadnější. 16 lekcí za pololetí.


Vybavení:  pohodlné oblečení, baletní piškoty nebo cvičky

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
ST 14:30-15:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Pohybové studio (přízemí)
Mgr. Kateřina Mészárosová, spektrumtanec@ddmpraha.cz, 222 333 818

Lektoři

Zlatníková Soňa

Podobné

Klavír – MIREK – ZŠ Podbělohorská
Opona – dětský divadelní kroužek
Špendlík – šití a tvoření
Keramika pro předškoláky a prvňáčky
Klavír - MAREK
Keramika (čt 14.30)
Africké djembe - děti
Keramika (po 16.00)
Kašpárek – dětský divadelní kroužek