DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Balet 2 (8 - 15 let)

V hodinách baletu se děti naučí správnému držení těla, orientaci v prostoru, základní taneční a baletní prvky. Naučí se pracovat s hudbou a vybudují si taneční paměť, která je pro tanec velice důležitá. Zkusí si některé herecké etudy a naučí se pár klasických variací z baletu. Základy baletu dětem pomohou, aby se naučily pracovat se svým tělem, a každý další sport se jim tak bude zdát o něco snadnější. 16 lekcí za pololetí. Zajistíme převod dětí ze ZŠ Lyčkovo náměstí a ZŠ Petra Strozziho. Více informací na našem webu


Vybavení:  pohodlné oblečení, baletní piškoty nebo cvičky

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
ST 15:30-16:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Pohybové studio (přízemí)
Mgr. Kateřina Mészárosová, spektrumtanec@ddmpraha.cz, 222 333 818

Lektoři

Podobné

Moderní tanec 2
Street dance 3
Street dance 1
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
Akrobacie
Street dance 2
Miniscéna – divadlo a vše kolem něj
Zobcová flétna - RADKA