DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Divadelní kroužek II (10 - 14 let)

"Dramatická výchova svým účastníkům nabízí stát se členem malého kolektivu, kde mají možnost rozvíjet své empatické schopnosti, schopnost spolupráce a komunikace, schopnost srozumitelně vyjadřovat své myšlenky a názory a učí se veřejně vystupovat a prezentovat se bez zbytečného ostychu. To vše především díky principům dramatické výchovy jako je hra v roli, improvizace, fikce aj. Účastník lekcí se dále seznámí s tím, co obsahuje herecká práce (hlasová výchova, práce s projevem, pohyb v prostoru, práce s textem, práce s rekvizitou, vnímání partnera), a jak vůbec divadlo vzniká (výběr námětu inscenace a jeho analýza, tvorba scénáře, vymýšlení scény a kostýmů). V neposlední řadě umožňuje dramatická výchova rozvíjet také divácké schopnosti, tedy analyzovat a reflektovat viděné a vyslovit k němu svůj názor."
16 lekcí za pololetí.
Pozn.: přednost v přihlášení mají děti, které už chodily minulý rok. V případě velkého zájmu nováčků, budeme uvažovat o otevření dalšího kroužku.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ST 15:30-17:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Divadelní sál (1. patro)
Barbora Hrnečková, spektrumdivadlo@ddmpraha.cz, 222 333 818

Lektoři

Hrnečková Barbora

Podobné

Divadelní laboratoř - soubor
Dramec pro nejmenší
Sporťáček A - sokolovna Klamovka, 15.30
Odysea mysli II
Tanec hrou - mladší školáci
ZŠ Chmelnice – Dramaťák 1
Muzikál
Tvůrčí psaní
Odysea mysli III
Dramec - divadelní soubor Babočky