DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Muzikál (6 - 12 let)

Muzikálový kroužek nabízí svým účastníkům tři zasádní prvky. Tanec, herectví a zpěv. Cílem kroužku je bavit se a rozvíjet umělecké vlohy, které se dají objevit v každém z nás. Všechny složky muzikálu – tedy tanec, herectví a zpěv – jsou u každého účastníka rozvíjeny dle jeho individuálních možností.
16 lekcí za pololetí.
Pozn.: přednost v přihlášení mají děti, které už chodily minulý rok. Termín kroužku je předběžný, může se v září ještě změnit, dle rozvrhu lektorky. Děkujeme za pochopení.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ÚT 15:30-17:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Divadelní sál (1. patro)
Barbora Hrnečková, spektrumdivadlo@ddmpraha.cz, 222 333 818

Lektoři

Podobné

Kytara – mírně pokročilí (Iveta) – úterý 14.30
Tanec hrou (5–6 let)
Kytara - individuální lekce - Honza
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
Tanec hrou (3–4 roky)
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka