DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Keramika - mladší děti 1 (6 - 10 let)

Kurz je určen pro mladší školní děti, které baví práce s keramickou hlínou a dalšími materiály (papír, textil, přírodniny). V těchto kurzech keramiky se naučí základním znalostem a řemeslným dovednostem při tvarování hlíny, jejím dekorování, vytváření různých kachlů, plastik a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás. Cílem je především rozvíjení jemné motoriky, tvůrčího myšlení, prostorového výtvarného vnímání s důrazem na originalitu a jedinečnost keramických výrobků. V průběhu školního roku vytvoří děti sadu cca patnácti výrobků, které si odnášejí domů. Některé výrobky jsou vystavovány v prostorách Karlínského Spektra.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
PO 14:00-15:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Keramika (suterén)
Mgr. Dana Kostková, spektrumkeramika@ddmpraha.ct, 222 333 819

Lektoři

Kostková Dana

Podobné

Klavír - MAREK
Keramika – starší děti 1
Pastelka 2
Kašpárek – dětský divadelní kroužek
Klavír – MIREK – ZŠ Podbělohorská
Opona – dětský divadelní kroužek
Výtvarný ateliér (pá 1)
Pastelka 1
Výtvarný ateliér (út 1)
Výtvarný ateliér (pá 2)