DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Keramika - dospělí / pondělí (16 - 99 let)

Kurz je připraven pro všechny dospělé se zájmem o odpočinkové tvoření z keramické hlíny. Vítáni jsou začátečníci i pokročilí s dlouholetou zkušeností. Účastníci kroužku si vyzkouší veškeré základní techniky přístupu ke keramické hlíně (modelování z hadů, plátů, sochařským způsobem, lití do forem) a dekorování keramiky (engobování, glazování různými způsoby). Vyrobí si dekorativní keramiku dle vlastního tvůrčího nápadu. Zkušená lektorka ráda přispěje radou a konzultací. Keramická dílna se nachází ve zrekonstruovaných prostorách Karlínského Spektra a je plně vybavena pomůckami.
Fotografie z ateliéru naleznete zde.


Vybavení:  x

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3800 Kč
Cena za pol.: 2000 / 2000 Kč
PO 17:30-19:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Keramika (suterén)
Mgr. Dana Kostková, spektrumkeramika@ddmpraha.cz, 222 333 819

Lektoři

Kostková Dana

Podobné

Keramika – modelování / čtvrtek 4
Tančírna pro dospělé (od 16 let)
Keramika - točení na kruhu / úterý 2
Keramika – točení na kruhu / úterý 1
Kytara - individuální lekce - Honza
Šití – začátečníci
Keramika - točení na kruhu 3
Keramika - dospělí / středa
Keramika - modelování / čtvrtek 3
Kresba, malba, grafika – dospělí 2