DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Keramika - točení na kruhu / úterý 2 (16 - 99 let)

Účastníci si osvojí základy techniky, zvládnou centrování na kruhu a tvarování menšího výrobku, následně své výtvory glazují. Prvního seznámení s technikou vytáčení na hrnčířském kruhu se nemusí obávat. Zkušená lektorka dokáže vést začátečníka i pokročilého točíře tak, aby rozvíjel své dovednosti a dokázal točenou tvorbu kombinovat s modelováním. Účastníci kurzu mají k dispozici točírenský kruh a další pomůcky. Kurzy se konají v keramické dílně, která se nachází ve zrekonstruovaných prostorách Karlínského Spektra a je vhodným prostředím pro radostné tvoření v kolektivu.

Vybavení:  x

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4400 Kč
Cena za pol.: 2300 / 2300 Kč
ÚT 18:30-20:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Keramika (suterén)
Mgr. Dana Kostková, spektrumkeramika@ddmpraha.cz, 222 333 819

Lektoři

Podobné

Šití - začátečníci
Kresba, malba, grafika / dospělí 1
Keramika - dospělí / středa
Keramika - modelování / úterý 2
Keramika - dospělí / pondělí
Keramika - točení na kruhu 4
Tančírna pro dospělé (od 16 let)
Kytara - individuální lekce - Honza
Keramika – modelování / čtvrtek 4
Šití - mírně pokročilí