DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Železniční modeláři (po) (8 - 18 let)

Velká část kroužku železničních modelářů se odehrává okolo klubového kolejiště (měřítko H0), které se buduje od 80. let. Děti se učí dovednostem, jako je stavba vozů, lokomotiv, domů nebo krajiny, ale i zásadám a správnému požívání různých druhů nářadí. Zároveň děti pracují na malých přenosných kolejištích (měřítka TT a N). Díky zkušenostem vedoucích z reálného provozu mají děti možnost dozvědět se mnoho zajímavostí z provozu skutečné železnice. Znalosti z běžného provozu jsou pak uplatňovány během provozu na kolejišti. Není nutné si s sebou nosit jakékoliv nářadí, vše potřebné je k dispozici na místě.
Webové stránky kolejiště: http://zeleznicepodbaba.cz
Kontakt: zeleznice@ddmpraha.cz
FB link: https://www.facebook.com/groups/225243279116/


Vybavení:  pracovní oblečení

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3000 Kč
Cena za pol.: 1600 / 1600 Kč
PO 16:30-18:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Modelářská dílna (suterén)

Lektoři

Podobné

Miniscéna – divadlo a vše kolem něj
LEGOrobotika 2
3D grafika a animace
Letečtí modeláři (pá)
Audiovizuální tvorba a základy filmu
Železniční modeláři (st)
PC grafika
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
MHD modeláři (po)
Tanec hrou (5–6 let)