DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Automodeláři (po) (9 - 18 let)

"vychutnej si rychlost"

Automodelářský kroužek se celý točí kolem naší autodráhy, která je dlouhá 40 m a jezdí se na ní republikové i mezinárodní závody. Děti získávají základní konstrukční a technické znalosti z oblasti automodelářství i skutečných vozidel, které se postupem času neustále prohlubují. Rozvíjejí se také v oblasti jemné motoriky a celkové manuální zručnosti, což je oblast, která je dnes poněkud opomíjena. Začínající automodeláři se postupně seznamují s konstrukcí a fungováním závodního vozu, ovladačemi i samotnou dráhou a jejich servisem. Postupně se dostávají ke stavbě vlastních karoserií a ti zkušenější i ke stavbě celého závodního speciálu. Dráha je dětem plně k dispozici, takže na ní trénují techniku jízdy a hlavně závodí!!!


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3000 Kč
Cena za pol.: 1600 / 1600 Kč
PO 15:00-17:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Autodráha (1. patro)

Lektoři

Podobné

Elektronika pro začátečníky
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
Letečtí modeláři (út)
Přírodovědec
Elektronika pro pokročilé
Mladý debrujár 2
Miniscéna – divadlo a vše kolem něj
Tanec hrou (5–6 let)
Letečtí modeláři (čt)
Železniční modeláři (st)