DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Flétna příčná - děti - Braunová (10 - 18 let)

Příčná flétna nachází široké uplatnění v symfonické, jazzové, ale i folklórní hudbě díky charakteristickému jemnému zvuku. Kromě nutného držení a techniky hry se zaměříme na známé flétnové melodie – v klasické, filmové i populární hudbě.
16 lekcí za pololetí.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5800 Kč
Cena za pol.: 3000 / 3000 Kč
ST 14:00-16:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Kytara, Martin Bureš – individ. výuka, pondělí
Bicí – pátek
Ukulele – skupinovka pro začátečníky
Chalumeau – Karla Braunová
Kytara - děti - Rohlíčková
Kytara - děti - Hořejš
Muzikál – tanec, zpěv, herectví
Bicí - děti - Němejc
Kytara, Martin Bureš – skup. výuka, úterý
Klavír – Veronika Macounová