DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Flétna příčná - děti - Braunová (10 - 18 let)

Příčná flétna nachází široké uplatnění v symfonické, jazzové, ale i folklórní hudbě díky charakteristickému jemnému zvuku. Kromě nutného držení a techniky hry se zaměříme na známé flétnové melodie – v klasické, filmové i populární hudbě.
16 lekcí za pololetí.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 5800 Kč
Cena za pol.: 3000 / 3000 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ST 14:00-16:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Klavír, úterý, začátečníci - Veronika Kadlecová
Klavír - dospělí - Tichá
Klavír - dospělí - Navrátil
Kytara - dospělí - Hábl
Ukulele - dospělí - Skypala
Klavír - děti - Tretiakova
ZŠ LN – Klavír 3 – Weilová
Kytara - děti - Hábl
Malý hudebník (st)
Zpěv – Denis Dinga