DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Flétna příčná - děti - Braunová (10 - 18 let)

Příčná flétna nachází široké uplatnění v symfonické, jazzové, ale i folklórní hudbě díky charakteristickému jemnému zvuku. Kromě nutného držení a techniky hry se zaměříme na známé flétnové melodie – v klasické, filmové i populární hudbě.
16 lekcí za pololetí.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5800 Kč
Cena za pol.: 3000 / 3000 Kč
ST 14:00-16:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Hudební přípravka (5–7 let)
Malý hudebník (po)
ZŠ LN – Klavír 4 – Wichterle
Flétna – Simona Kostelanská
Flétna příčná - dospělí - Braunová
Kytara - dospělí - Berenreiter
Kytara - děti - Berenreiter
ZŠ Chvaly – Flétna/pokročilí
Zpěv - dospělí - Paďourová
Zpěv – děti – Sitár