DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Dětský pěvecký sbor KS (6 - 15 let)

DDM hl. m. Prahy, Karlínské Spektrum, otevírá nový kroužek dětského sborového zpěvu, Dětský pěvecký sbor Spektrum. Přihlásit se můžou děti ve věku 6–12 let (chlapci do mutace). Cílem je sestavit dětský sbor, který bude reprezentovat Karlínské Spektrum v rámci různých akcí během školního roku. V rámci kurzu je u dětí rozvíjena pěvecká technika, která je adekvátní pro sborový zpěv a vedle toho budou rozvíjeny a prohlubovány znalosti z hudební teorie.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
PO 15:00-16:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Kytara, Martin Bureš - skup. výuka, středa
Lego Mindstorm + Ableton
Hudební stavebnice
Housle - děti - Kadlíček
ZŠ LN – Klavír 3 – Weilová
Kytara, M. Bureš - individ. výuka, úterý
Bicí - pátek
Bicí - individuální lekce
Klavír, úterý - Denis Dinga
ZŠ LN – Klavír 1 – Suchanová