DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Převod - Klub 3b / středa / 15-16 h (5 - 12 let)

Zajistíme převod vašeho dítěte ze Základní školy Lyčkovo náměstí a Základní školy P. Strozziho na kroužky do Karlínského Spektra DDM hl. m. Prahy. Vaše děti vyzvedne náš zaměstnanec v družině či na obědě a doprovodí je do Karlínského Spektra, kde jej předá lektorovi vybraného zájmového útvaru. Během cesty děti hrají hry, zpívají písničky, povídají si o přírodě, dopravních značkách apod. Konkrétní časy a místa vyzvedávání nejsou stanoveny, záleží na zájmu, ze strany rodičů. Minimální počet pro zavedení skupiny převáděných dětí je 6 účastníků. Převod dětí není automatickou součástí zájmového útvaru, je nutné se na něj přihlásit samostatně.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 600 Kč
Cena za pol.: 300 / 300 Kč
ST 15:00-16:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
MgA. Veronika Rosová, spektrumvytvarka@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Podobné

Sporťáček A - sokolovna Klamovka, 15.30
Převod - Klub 1a / pondělí / 13-14 h
Převod - Klub 3a / středa / 13-14 h
Převod - Klub 1b / pondělí / 15-16 h
Keramika (čt 14.30)
Převod - Klub 2a / úterý / 13-14 h
Keramika (po 16.00)
Převod - Klub 4b / čtvrtek / 15-16 h
Převod - Klub 4a / čtvrtek / 13-14 h
Prostorová výtvarná tvorba