DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Chvaly – Pohybové cvičení s hudbou (6 - 10 let)

Cvičení na hudbu. 16 lekcí za pololetí.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1600 Kč
Cena za pol.: 900 / 900 Kč
ST 14:15-15:15


Adresa a kontakt

ZŠ Chvaly, Praha 9
Václav Skočdopole, vasek.lodenicevltava@volny.cz, 602 463 980

Lektoři