DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Chvaly – Angličtina/začátečníci (6 - 9 let)

AJ pro začátečníky

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1600 Kč
Cena za pol.: 900 / 900 Kč
ST 12:30-13:15


Adresa a kontakt

ZŠ Chvaly, Praha 9
Václav Skočdopole, vasek.lodenicevltava@volny.cz, 602 463 980

Lektoři