DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Sportovní přípravka I - MŠ Čínská (4 - 6 let)

Sportovně pohybový kroužek POUZE pro děti, které navštěvují MŠ Čínská.
Sportovně pohybové hry. Hry jako základní stavební kámen veškerých činností. Rozvoj základních pohybových dovedností - chůze, běh, rovnováha a ovládání vlastního těla. Zdokonalování obratnosti pomocí nejrůznějších pomůcek a předmětů. Zlepšování pohybové koordinace využíváním vlastního těla i pomůcek (kotouly, opičí dráhy, žebřiny, hry na obratnost, postřeh, rychlost a senzomotorické reakce). V neposlední řadě snaha o osobnostní rozvoj dítěte, nabývání morálních hodnot a sebedůvěry či schopnost překonávat překážky.


Vybavení:  sportovní oblečení, pití

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 1800 Kč
Cena za pol.: 1000 / 1000 Kč
PO 15:00-15:45


Adresa a kontakt

MŠ Čínská, Praha 6
Eva Plšková, plskova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Bruslení 3 / mírně pokročilí
Oddíl Pulci
Výletník pro předškoláky
Zobcová flétna - RADKA
Sportovní přípravka II - MŠ Čínská
Pohybový slabikář – hrošíci
ZŠ P. Strozziho – Míč. hry / nejmenší 2
Pohybový slabikář – opičky
ZŠ P. Strozziho – Míč. hry / nejmenší 1
Pohybový slabikář – lvíčata