DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Sportovní přípravka II - MŠ Čínská (4 - 6 let)

Sportovně pohybový kroužek POUZE pro děti, které navštěvují MŠ Čínská.
Sportovně pohybové hry. Hry jako základní stavební kámen veškerých činností. Rozvoj základních pohybových dovedností - chůze, běh, rovnováha a ovládání vlastního těla. Zdokonalování obratnosti pomocí nejrůznějších pomůcek a předmětů. Zlepšování pohybové koordinace využíváním vlastního těla i pomůcek (kotouly, opičí dráhy, žebřiny, hry na obratnost, postřeh, rychlost a senzomotorické reakce). V neposlední řadě snaha o osobnostní rozvoj dítěte, nabývání morálních hodnot a sebedůvěry či schopnost překonávat překážky.


Vybavení:  sportovní oblečení, pití

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1800 Kč
Cena za pol.: 1000 / 1000 Kč
ST 16:00-16:45


Adresa a kontakt

MŠ Čínská, Praha 6
Eva Plšková, plskova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Výletník pro předškoláky
Pohybový slabikář – gepardi
Pohybový slabikář – opičky
Sportovní školička
Bruslení 5 / mírně pokročilí
Sportovní přípravka III – MŠ Čínská
Florbal – přípravka
Pohybová přípravka
Tanec hrou - předškoláci
Bruslení 1 / začátečníci