DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Dramec - divadelní přípravka (7 - 9 let)

Dramatické hry, improvizace a divadelní etudy. Trénink verbálního i neverbálního vyjadřování, rozvíjení kreativity a spolupráce s druhými, zvládání svého studu a pozornosti. Inspirace dětskou literaturou i vlastními příběhy. Od jednoduchých cvičení k divadelnímu představení.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1100 Kč
ČT 15:45-16:45


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Kinosál (přízemí)
vondrakova@ddmpraha.cz

Lektoři

Vondráková Hana

Podobné

Miniscéna – divadlo a vše kolem něj
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
Tanec hrou (5–6 let)