DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Muzikál – tanec, zpěv, herectví (8 - 13 let)

Tanec, zpěv, herectví. Tento obor se skládá ze tří hlavních předmětů. Je to pohyb, kde se zaměříme na koordinaci, svalové uvolnění a celkové ovládání těla. Součástí výuky jsou i krátké sestavy, které pomohou rozvíjet pohybové schopnosti, taneční paměť a prostorové cítění dítěte. Dále pak zpěv, kde se budeme zabývat jednoduchými známými písněmi, naučíme se ovládat dech a základy hlasové techniky. Pracuje se na výrazu, zařazují se intonační cvičení a správná interpretace se určuje podle charakteru písně, role a významu textu. A nakonec samotná dramatická výchova bude u žáků posilovat schopnost imaginace a přispěje k přirozenému vývoji herecké osobnosti, a to pomocí různých technik a cvičení. Podle možností a tempa skupiny se pak vytvoří krátké muzikálové úseky zahrnující herectví, zpěv a pohyb-tanec.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
ÚT 15:30-17:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Kinosál (přízemí)
vondrakova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka
Miniscéna – divadlo a vše kolem něj
Kytara – mírně pokročilí (Iveta) – úterý 14.30
Kytara - individuální lekce - Honza
Převádění ze škol