DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Muzikál-tanec, zpěv, herectví (8 - 13 let)

Tanec, zpěv, herectví. Tento obor se skládá ze tří hlavních předmětů. Je to pohyb, kde se zaměříme na koordinaci, svalové uvolnění a celkové ovládání těla. Součástí výuky jsou i krátké sestavy, které pomohou rozvíjet pohybové schopnosti, taneční paměť a prostorové cítění dítěte. Dále pak zpěv, kde se budeme zabývat jednoduchými známými písněmi, naučíme se ovládat dech a základy hlasové techniky. Pracuje se na výrazu, zařazují se intonační cvičení a správná interpretace se určuje podle charakteru písně, role a významu textu. A nakonec samotná dramatická výchova bude u žáků posilovat schopnost imaginace a přispěje k přirozenému vývoji herecké osobnosti a to pomocí různých technik a cvičení. Podle možností a tempa skupiny se pak vytvoří krátké muzikálové úseky, zahrnující herectví, zpěv a pohyb-tanec.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
ÚT 15:30-17:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Kinosál (přízemí)
vondrakova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Kytara-mírně pokr.(Iveta)-úterý 14:30
Kytara-začátečníci(Iveta)- skupinka
Kytara - individuální lekce - Honza
Miniscéna - divadlo a vše kolem něj