DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

PC grafika pro pokročilé (10 - 16 let)

Počítačová grafika pro pokročilé nepřímo navazuje na kroužek PC grafiky. Je vhodný pro děti a mládež, kteří rádi pracují s počítačem a jsou kreativní. Pracovat budeme s grafickými programy Adobe Illustrator a Adobe InDesign, které jsou více vhodné na autorské výtvarné sebevyjádření kreslením či malbou v kombinaci s další obsahovou kompozicí barev, textu. Budeme pracovat v již pokročilejším přístupu k počítačové grafice, kdy je potřeba se orientovat ve vrstvách, maskách, cestách atd.
Seznámíme se nejen s různými trendy v současném grafickém designu, typy fontů a užitím grafiky v tisku. Také se ponoříme se do tajemství bitmapové, vektorové nebo dokonce 3D grafiky.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
ČT 17:30-18:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
PC (přízemí)
Petr Bittner, bittner@ddmpraha.cz

Lektoři

Kronďáková Gabriela

Podobné

LEGOrobotika 2
PC grafika
3D tisk
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka
3D grafika a animace
Audiovizuální tvorba a základy filmu
LEGOrobotika 3
Ateliér grafiky na počítači
Kytara - individuální lekce - Honza
3D tisk