DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír - dospělí - Doubková (19 - 99 let)

Kroužek klavír a keyboard je určený dětem i dospělým, v rámci kterého jsou vyučovány všechny žánry od klasiky až k jazzu, pop, rock, písně ze zpěvníků - doprovod podle akordových značek, improvizace, hra z listu i podle sluchu.
Zájemci o klasický klavír (noty, skladby, interpretace) mají tedy možnost splnit si svá přání, stejně tak však všichni ti, kteří si chtějí vystačit třeba i bez not.
BcA. Dagmar Doubková vyučuje hru na klavír a klávesové nástroje podle moderních standardů výuky s důrazem na individualitu žáka a studenta. Výuka akcentuje přání žáka, zaručuje viditelný postup.
Vynikající hudebnice, klavíristka a varhanice, vystudovala hudbu a celou řadu hudebních kurzů u nás i v zahraničí. Má zkušenosti se soukromou výukou. Získala klasické vzdělání a rozhled opravdového muzikanta, který dokáže jako lektor skutečně zaujmout a naučit.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 8400 Kč
Cena za pol.: 4300 / 4300 Kč
ÚT 15:00-18:00
ST 14:00-19:00
ČT 15:00-18:00
PÁ 14:00-17:00
PO 13:00-19:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Hudebna 2 (3. patro)
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Doubková Dagmar

Podobné

Zobcová flétna - RADKA
Africké djembe - děti
Dlouhomladí – pěvecký sbor
Vodácko-turistický oddíl - Johanité
Klavír, čtvrtek - Denis Dinga
Ukulele pro dva – Sitár