DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír - dospělí - Navrátil (19 - 99 let)

Kroužek klavír je určen dětem i dospělým, začátečníkům i pokročilým, kteří mají zájem o klavírní hru. Kurz je veden odborníky, kteří mají zkušenosti s výukou dětí i dospělých. V rámci výuky jsou žákům předávány informace z oblasti klavírní hry a hudební teorie. Současně jsou rozvíjeny jak hudební, tak obecné znalosti a žáci jsou vedeni k samostatné práci. Zaručujeme vám vstřícný přístup pedagogů, kteří pracují podle moderní klavírní pedagogiky, a proto je hlavní prioritou individuální přístup a potřeby daného žáka.
 


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 8400 Kč
Cena za pol.: 4300 / 4300 Kč
PO 13:00-19:00
ÚT 13:00-19:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Věž (3. patro)
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Vodácko-turistický oddíl - Johanité
Klavír, čtvrtek - Denis Dinga
Kytara – dospělí – Sitár
Africké djembe - děti
Klavír - dospělí - Doubková
Ukulele – dospělí – Sitár
Ukulele pro dva – Sitár
Dlouhomladí – pěvecký sbor
Zpěv – dospělí – Sitár
Zobcová flétna - RADKA