DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Flétna příčná - dospělí - Braunová (19 - 99 let)

Příčná flétna nachází široké uplatnění v symfonické, jazzové, ale i folklórní hudbě díky charakteristickému jemnému zvuku. Kromě nutného držení a techniky hry se zaměříme na známé flétnové melodie - v klasické, filmové i populární hudbě. 16 lekcí na pololetí.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 8400 Kč
Cena za pol.: 4300 / 4300 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ST 14:00-16:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Kytara, Martin Bureš - skup. výuka, úterý
Kytara, Martin Bureš - individ. výuka, pondělí
Kytara – individ. výuka – Martin Manič
Kytara-začátečníci(Iveta)- skupinka
Tančírna pro dospělé (od 16 let)
Chalumeau – Karla Braunová
Kytara - dospělí - Hábl
Klavír - Klára Nýčová
Klavír, čtvrtek - Denis Dinga
Bicí - děti - Čurdová