DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Příprava talentové zkoušky (14 - 99 let)

Nabízíme přípravu k talentové zkoušce na školy výtvarného zaměření: osmiletá gymnázia s výtvarnou profilací, střední a vysoké umělecké školy. Kurzem provází absolventka učitelství výtvarné výchovy na katedře výtvarné výchovy v Českých Budějovicích, která sama prošla talentovými zkouškami a pohybuje se v oboru. V menším kolektivu studentů jsme schopní připravit studenty individuálně, případně i poradit se samotným výběrem vhodné umělecké školy.
Těžiště kurzu tvoří studijní kresba a malba zátiší, portrétu, figury, která je univerzálním základem pro výtvarné přemýšlení. Věnovat se budeme i volným tématům. Naučíme se pracovat s perspektivou, stínovat, míchání a práci s barvou, používat kánon proporcí.
Zaměříme se na budování portfolia každého žáka. Kurz by měl vést studenty pomocí individuálního přístupu k osvojení základů výtvarného projevu a přiblížit je orientaci v oboru.
Včasná příprava tvoří velkou část úspěchu u talentové zkoušky!


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
ČT 17:30-19:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)
MgA. Veronika Rosová, spektrumvytvarka@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Horáková Šárka

Podobné

Keramika pro předškoláky a prvňáčky
Figurální kresba a malba
Keramika - točení na kruhu / úterý 2
Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 2
Kresba, malba, grafika - dospělí 1
Keramika – točení na kruhu / úterý 1
Klavír – MIREK – ZŠ Podbělohorská
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
Šití – začátečníci
Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 1