DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Vodácko-turistický oddíl - Johanité (18 - 99 let)

Setkávání s celoživotní láskou - hudbou a přírodou.
Vybavení:  x

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
ÚT 20:00-22:00


Adresa a kontakt

Loděnice Vltava, Praha 8
Martin "Olan" Kašík, olan@ddmpraha.cz, 222 333 818

Lektoři

Kašík Martin Olan

Podobné

Dlouhomladí – pěvecký sbor
Ukulele pro dva – Sitár
Africké djembe - děti
Klavír - dospělí - Doubková
Klavír, čtvrtek - Denis Dinga
Zobcová flétna - RADKA