DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Vodácko-turistický oddíl - Tygři (10 - 15 let)

Vodácko-turistický oddíl mládeže zaměřený především na výcvik, jak jezdit na kajaku a kanoi a mnoho dalšího, co s vodou souvisí. Se zkušenějšími se pak účastníme vybraných závodů ČSK. Celoroční činnost je doplněna o akce pěší turistiky (často pod širákem), poznáváním historických památek, štol, jeskyní a dalšího zajímavého v naší vlasti. Během zimních měsíců splouváme méně náročné české toky. Na schůzkách a akcích se též věnujeme dalším dovednostem, jako je zacházení s mapou, buzolou, vázání uzlů, morseovku, šifrovaní ... a mnoho dalších méně či více užitečných věcí a dovedností. Dále pak vodácké teorii a základům první pomoci. V oddíle se na vybraných akcích hraje air-soft. 16 lekcí na pololetí.
Vybavení:  x

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
ČT 16:45-18:45


Adresa a kontakt

Loděnice Vltava, Praha 8
Pyškot, 774 154 104, vladimir.belaska@seznam.cz, Martin "Olan" Kašík, olan@ddmpraha.cz, 222 333 818

Lektoři

Bělaška Vladimír

Podobné

Vodácko-turistický oddíl - Mokro
Kytara - individuální lekce - Honza
Vodácko-turistický oddíl - Vydry
Vodácko-turistický oddíl - Regent
Kajakářský oddíl Štiky
Vodácko-turistický oddíl - Neptun
Kytara – mírně pokročilí (Iveta) – úterý 14.30
Vodácko-turistický oddíl - Lvíčata
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka