DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

LEGO Mechanika (čt 15.30) (6 - 10 let)

Základy mechaniky formou hry. Princip fungování převodů, kladky, páky a kola s osou. Seznámení se vztahem fyzikálních veličin, jako je rychlost, dráha a čas.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1800 / 1800 Kč
ČT 15:30-17:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Lego mechanika (přízemí)
František Pechlát, pechlat@ddmpraha.cz, 603 519 493

Lektoři

Podobné

Modelářská přípravka (po)
Parádní věda 1 středa
Kašpárek – dětský divadelní kroužek
Klavír – MIREK – ZŠ Podbělohorská
Klavír - MAREK
Keramika (po 16.00)
Modelářská přípravka (út)
LEGOmechanika / začátečníci
PaVěda 2 - Stanice techniků
Špendlík – šití a tvoření