DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

LEGO Mechanika (čt 14.00) (6 - 10 let)

Základy mechaniky formou hry. Princip fungování převodů, kladky, páky a kola s osou. Seznámení se vztahem fyzikálních veličin, jako je rychlost, dráha a čas.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1800 / 1800 Kč
ČT 14:00-15:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Lego mechanika (přízemí)
František Pechlát, pechlat@ddmpraha.cz, 603 519 493

Lektoři

Podobné

Kytara – mírně pokročilí (Iveta) – úterý 14.30
LEGOrobotika 2
Převádění ze škol 
LEGOrobotika 3
Parádní věda 1 středa
Modelářská kadetka (po)
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka
Letečtí modeláři (út)
3D tisk
LEGOmechanika / začátečníci