DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Prográmky pro rodiče s dětmi (2 - 6 let)

Kroužek pro děti 2–6 let s rodiči. Nabízíme dětem pestré pohybové aktivity, cvičení na rozvoj jemné a hrubé motoriky a pohybové kreace odpovídající věku dětí. Učíme se s dětmi básničky a písničky vhodné pro rozvoj řeči. Děláme tematické výtvarné aktivity.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 1600 Kč
Cena za pol.: 800 / 800 Kč
ÚT 10:30-11:15


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Step sál (přízemí)
pravdova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Zpívánky pro předškoláky
Oddíl Pulci
Převod - Klub 4b / čtvrtek / 15-16 h
Hudebně taneční školička
Převod - Klub 1b / pondělí / 15-16 h
Sportovní školička
Hrátky rodičů s dětmi 1
LEGOmechanika / pokročilí
Hrátky rodičů s dětmi 4
Zahradnický kroužek pro mladší