DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Logohrátky (3 - 7 let)

Kroužek pro děti ve věku 3-7 let bez rodičů. Říkanky a básničky propojené s logopedickou průpravou. Pohádky a krátké příběhy z dětských knížek. Pohybové hry, hra na rytmické nástroje.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 1600 Kč
Cena za pol.: 800 / 800 Kč
ST 09:15-10:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Kinosál (přízemí)
pravdova@ddmpraha.cz

Lektoři

Vondráková Hana

Podobné

Tanec hrou – předškoláci
Opona – dětský divadelní kroužek
Dramec - divadelní přípravka
Keramika pro předškoláky a prvňáčky
Zpívánky pro předškoláky