DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Malý hudebník (st) (3 - 7 let)

Hudební kroužek pro děti ve věku 3-7 let bez rodičů. Děti se seznámí se základy rytmiky, naučí se zajímavé písničky, vyzkouší si hraní na Orffovy hudební nástroje, na bubny apod. Zábavnou formou poznají notičky, hudební nástroje a základní pojmy hudební nauky.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 1600 Kč
Cena za pol.: 800 / 800 Kč
ST 14:00-14:45


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Kinosál (přízemí)
pravdova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Malý hudebník (po)
Klavír - MIREK - ZŠ Podbělohorská
Africké djembe - děti
Zpívánky pro předškoláky
Centrum pro předškolní děti
Hudební přípravka (5–7 let)
Keramika pro předškoláky a prvňáčky
Tanec hrou – předškoláci
Klavír - MAREK