DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

LEGO Robotika - pouze FLL (út) (10 - 16 let)

Multioborový kurz pro děti ve věku 10 až 16 let. Pronikáme hlavně do oborů mechanika, elektrotechnika a robotika. Rozvoj technického myšlení, základy mechaniky, základní konstrukce strojů, principy mechanismů a základy robotiky. Grafický programovací jazyk NXT-G, LEGO MINDSTORMS NXT 1.0 a 2.0 a EV3.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1800 / 1800 Kč
ÚT 16:00-17:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Lego robotika (přízemí)

Lektoři

Podobné

Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
Špendlík – šití a tvoření
Africké djembe - děti
Keramika (po 16.00)
Klavír – MIREK – ZŠ Podbělohorská
Tanec hrou (5–6 let)
Opona – dětský divadelní kroužek
Zobcová flétna - RADKA
Keramika (čt 14.30)
Klavír - MAREK